Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bu alandaki başlıca çalışmamız, "doğu ve batı felsefesine göre insan nedir?" başlıklı temel felsefe seminer dizisidir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Felsefe nedir ?

Philosophia yani “bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen felsefe bugün beyin jimnastiğine indirgenmiş olsa da aslında teori ve pratiğin el ele yürüdüğü bir alandır. Bilgelik bilginin doğrultusunda, insanı ve toplumları erdemli ve iyi olana yönelten tecrübelere denk düşer. Bu yönüyle felsefe düşünce, duygu ve eylemin bir arada olmasını sağlar. Felsefe çalışan veya filozof olan kişi öğrendiklerini uygulayan, günümüz çevre ve insan sorunlarına duyarsız kalmayan, sorunların değil çözümün bir parçası olmayı seçen bir birey olacaktır.

Çağlar boyunca “Klasik Tarz Felsefe Okulu Geleneği”nin de üzerinde durduğu değerleri ve anlayışı örnek alan derneğimiz; felsefenin bu gerçek anlamını AKTİFFELSEFE sloganıyla ifade ediyor ve felsefe, kültür ve gönüllülük alanlarındaki etkinliklerle hayata aktarıyor.