İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar

Milattan sonra 50-60 yıllarında Frigya’nın Hierapolis şehrinde, bugünkü Denizli yakınlarında bir kentte doğan Yunan filozofu Epiktetos, köle olarak doğmuş olup, daha sonra Roma’da imparator Neron tarafından azat edilmiştir. Roma’dayken, felsefe okuma imkânı bulmuş olan Epiktetos, özgürlüğüne kavuştuktan sonra felsefe öğretmenliği yapmıştır. Domitianus’un tüm filozofları Roma’dan kovması üzerine, o da Nikopolis’e gitmiş ve Stoik felsefe ilkelerini öğretmeye başlamış. Orada vefat etmiştir. 

Stoik Felsefe ya da bilinen adıyla Stoa Felsefesinin temsilcilerinden olan Epiktetos, felsefesinde Tanrı’ya güvenmek, vicdan sesini dinlemek, insanların kardeşçe yaşamaları esasına dayanmaktadır. Arkasında hiçbir yazı bırakmayan Epiktetos, çağında büyük bir etki bırakmıştır. Felsefesi, onu seven öğrencileri tarafından o öldükten sonra kitap haline toplanmış ve böylece felsefesi hakkında bilgi edinmek mümkün olmuştur. 

Yukarıda da felsefesinden kısaca bahsedilen Epiktetos, bütün yaşamını mutluluk, doluluk ve sakinlik yolunda harcamıştır.

Düşünceler ve Sohbetler - Epiktetos

Milattan sonra 50-60 yıllarında Frigya’nın Hierapolis şehrinde, bugünkü Denizli yakınlarında bir kentte doğan Yunan filozofu Epiktetos, köle olarak doğmuş olup, daha sonra Roma’da imparator Neron tarafından azat edilmiştir. Roma’dayken, felsefe okuma imkânı bulmuş olan Epiktetos, özgürlüğüne kavuştuktan sonra felsefe öğretmenliği yapmıştır. Domitianus’un tüm filozofları Roma’dan kovması üzerine, o da Nikopolis’e gitmiş ve Stoik felsefe ilkelerini öğretmeye başlamış. Yokopolis’te ise vefat etmiştir. 

Stoik Felsefe ya da bilinen adıyla Stoa Felsefesinin temsilcilerinden olan Epiktetos, felsefesinde Tanrı’ya güvenmek, vicdan sesini dinlemek, insanların kardeşçe yaşamaları esasına dayanmaktadır. Arkasında hiçbir yazı bırakmayan Epiktetos, çağında büyük bir etki bırakmıştır. Felsefesi, onu seven öğrencisi Flavius Arrianus tarafından o öldükten sonra kitap haline toplanmış ve böylece felsefesi hakkında bilgi edinmek mümkün olmuştur. 

GÜNLÜK KAHRAMAN

GÜNLÜK KAHRAMAN
“Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem.”
(Dünyayı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.)

Cennetin Krallığı (Film)
Yaşamın bizi mücadelenin dışında bıraktığı anlar olur. Ne büyük dramların ne yaşam mücadelesinin birikimidir bu. Aksine küçük ızdırapların, her günün meselelerinin, karşılaşacağı çalımların birikimidir.
Buna karşın, çok kez kendimizi günlük savaşımızın meydanında, zafer kazanmış, dimdik durur halde buluruz. İyi ya da kötü, ne ile karşılaşacağımıza önem vermeksizin, korkmadan ileri doğru bakarız ve Tanrının göndereceği şeyi bekleriz. Bunun için buradayızdır. İşte Günlük Kahraman budur.  Bazen bilinçsiz bir kahramandır; salt hayatta kalma içgüdüsüyle ağaçların adlarını düşünmeden dallarını yoldan dışarı fırlatır. Bazen de bir ara verir ve düşünmeye koyulur. Aklına, tüm insanlara ait olan, çok sayıdaki o zamansız sorular gelir: Neden? Niçin? Nasıl mümkün olabilir? Mümkün müdür? Peki, ama eğer ben…
Türk okuyucuları tarafından tanınan Delia Steinberg Guzman’ın bir diğer kitabı, Felsefi Düşünceler çizgisindeki Günlük Kahraman adlı eseri sunulmaktadır.
Onun yazıları, çok uzun olmayan ama büyük bir derinliğe sahip olup, farklı yaş, cinsiyet veya bilgi seviyesinden okuyuculara hitap eden eserlerdir. Çünkü kalpten kalbe yazılmıştır.

 

ÖZGÜRLÜĞE UÇUŞ

Özgürlük, en çok konuşulan ama kazanmak için en az çaba sarf ettiğimiz en değerli hazinedir. Özgürlük, günümüz dünyasında anlatılandan çok, Plato’nun Mağara Mitos’unda geçen tutku ve arzularıyla zincire vurulmuş olan insanın özgürlüğüdür. Maddi dünyanın insanı cezbeden ama ancak verildiği kadar değerli olan biçimsel olgularından uzakta, bedenin değil ruhun özgürlüğüdür, gerçek özgürlük. 

İnsanın kendini tanıma sanatı, evrensel bilginin anahtarı kadar eskidir ve bize özellikle ebedi Filozof Sokrates tarafından gelmiş olmasına rağmen hâlâ en zayıf ve en fazla ihtiyaç duyduğumuz noktadır.
İşte Delia Steinberg Guzman, insanın kendisini tanıması ve o değerli hazineye, özgürlüğe ulaşabilmesi için doğal felsefi yollar sunuyor bizlere. Böylelikle gerçek sevgiyle kafesimizdeki mahkûm kuşu, kendi kimliğini tanıması ve kartal eğilimini tekrarlaması için bilinçlendirmeye çalışıyor. İşte bu kitap, sizlere gerek içinde yaşadığımız kişilik kafesinden gerekse dünyanın bizi zorlayan, üzen, utandıran daha pek çok kafesinden kurtulmak için ihtiyacımız olan bilgelik sözleri fısıldamaktadır.