Ömer Hayyam

Nişabur 1044-1136 İranlı bilgin şair. Bıraktığı yapıtlardan mantık, felsefe, matematik ve astronomi alanlarında araştımalar yaptığı ve bu alanlarda

Hint Mitolojisi ve Upanişadlar

Aktiffelsefe Adana şubesi bu hafta Hint mitolojisi ve Upanişadlar konferansını gerçekleştirdi.


Konuşmacı Dr. Mahmut Şansal Hint mitolojisinin beslendiği kaynakları, zaman içerisindeki gelişimini ve bu gelişmenin Hint ve Batı felsefelerine olan etkilerinden bahsetti.

RENE DESCARTES MODERN FELSEFENİN VE MATEMATİĞİN BABASI 1596-1650

RENE DESCARTES 

MODERN FELSEFENİN VE MATEMATİĞİN BABASI 1596-1650

• 31 mart 1596’da La Haye en Touraine(Bugün La Haye en Descartes)’de doğdu. Babası Bretanya parlementosu üyesiydi. Annesi bir yıl sonra bir çocuk dünyaya getirirken ölmüştü. Descartes’e bir süt annesi ve dadı baktı.
• 1606-1614 arası Cezvit kolejinde okudu Le Fleche’te. P.Charlet tarafından ‘gençlik terbiyesi’ idare edildi. Burada Latince ve Yunanca eğitimle eski eserleri inceliyor
• 9 Kasım 1616’da Poitiers Üniversitesi hukuktan mezun oldu. Babası hukuk okumasını istemiş. 1617’de ailenin ortanca çocuğu olmasından ve dediğine göre askerliğe hevesli olmasından ötürü Hollanda’ya gidiyor, Nassau prensinin ordusuna gönüllü yazılıyor. Hollanda, müreffeh bilinen bir ülke.
• 11 Kasım 1619 gecesi Neuburg Almanya’da tüm hayatını etkileyen 3 düşünü görüyor fırının içinde.
• 11 Kasım 1620’de mucize icadın temellerini anlamaya başlıyor(teleskop)

• 1626-27’de usta sanatkar Ferrier ile gözlük camlarını yontma denemeleri yapıyor. İnatçı mühendis Villebresieu ile optik araştırmaları yapıyor.
• 1627’ de Berulle kardinali ve papa temsilcisi Bagni’nin bulunduğu bir konferansa katılıyor. Yaşadıkları, hayatını değiştiriyor.
• 1632 Haziran’da Deventer şehrinde Protestan papazı Revius, prorestanlığa geçmesini söylüyor. ‘’Dadımın ve kralımın dinine bağlı kalmak isterim’’, diyor. O sıralarda hizmetçisi Helen’e gönlünü kaptırıyor. Sonraları ondan bir kız çocuğu olacak.
• 1633’te Dünya kitabını kaleme alıyor. Işıkla ilgili vs. bilgiler içeren bir kitaptır. Evrenin sonsuzluğunu ve Dünya’nın dönmesini savunuyordu. Galileo’nun 22 Haziran 1633 Roma’daki mahkumiyetini öğrenip kitabı yayınlamaktan vazgeçiyor. 1701’de basılıyor bu kitap.

İSLAM FELSEFESİ

İSLAM FELSEFESİ

İslam felsefesi, İslam medeniyetinin düşünce sistemidir.

Varlıkta bütün değişmeler ve şekilleşmelere rağmen değişmeyen aynı kalan vasfı araştırır.

Ana problem olarak öne koyduğu insan hürriyeti meselesini üstün bir prensip olarak kabul ettiği Âlemlerin Rabbi Allah karşısında ele almak ve münakaşa etmekle temelde Kur’an hükümlerine dayanmış bulunmaktadır.

İslam Felsefesi genelde üçe ayrılır:

       1- Tabiat Felsefesi

       2- Meşşai Felsefesi

       3- İşrak Felsefesi

 

 

 

 

 

 

ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI

ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI

Özel görelilik kuramı ya da izafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905’te ortaya atılan, bir fiziksel büyüklüğün farklı gözlemcilere göre ölçülen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen bir fizik kuramıdır.

Bu kuram, özel bir duruma yani sabit hızlı gözlem çerçevelerine uygulanabilir. Uzay ve zamanın yapısı hakkında çok önemli ipuçları verir.

Kuramın cevap vermeye çalıştığı ana sorular şunlardır:

*Farklı gözlemciler, uzay ve zamanı neden ve ne kadar farklı algılar?

*Belli bir olay, bir gözlemciye göre nerede ve ne zaman meydana geliyorsa başka bir gözlemciye göre nerede ve ne zaman gerçekleşir?