adana aktiffelsefe

 • Aktif Kütüphane

   

            Aktif Kütüphane içerisinde Blog yazıları, Felsefi kitap özetleri, Felsefecilerin hayatları hakkında bilgi, Sunum dosyaları gibi geniş içeriğe sahip bir bilgi kütüphanesidir. Sunulan konferans içerikleri ve slaytları, okunan kitapların güncel olarak özgün şekilde özetleri Aktif Kütüphanede yerini almaktadır. Kaçırdığınız kitap okuma etkinliği yada sunumları Aktif Kütüphaneden takip edebilirsiniz.

 • Aktiffelsefe

  AKTİFFELSEFE

  İLKELERİMİZ:

  1. BÜTÜNLEŞMEK

  Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

  1. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

  Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

  1. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

  Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

 • Bugüne kadar kaç mum yaktık?

  Hatice ÇATALYÜREK (ÖZEL RÖPORTAJ)- Aktiffelsefe Derneği Adana Şube Başkanı Dr. Mahmut Şansal ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

  Derneğin kapısının ayrım yapmaksızın herkese açık olduğunu işaret eden Şansal, “Öğrendiklerini uygulayan, günümüz çevre ve insan sorunlarına duyarsız kalmayan, sorunların değil çözümün bir parçası olmayı seçen her bireye ihtiyacımız var, süreklilik, bilinçlilik, gönüllülük bizim için esastır” diye konuştu.

  Bize biraz Aktiffelsefe Derneği'nden bahseder misiniz? Faaliyetleriniz nelerdir ve kuruluş amacınız nedir?

  “Aktiffelsefe Adana Derneği felsefe, kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar yapan, insanlığın felsefi, kültürel ve hümanist değerleri üzerine kurulmuş gönüllü bir organizasyondur. 1989 yılında kurulmuş olan derneğimizin genel merkezi Ankara'da olup, 11 ilde 17 şubesi bulunmaktadır. Amacımız; tüm insanlığın zihinlerini meşgul eden ve insanları birleştiren ortak değerleri anlamak ve yaşamaktır, Aktiffelsefe geçmişte bu değerleri kendine amaç edinmiş felsefi hareketlerle aynı ruhu taşımaktadır. Kurulduğu günden itibaren bireyin ve toplumun gelişimi için felsefe, kültür ve gönüllülük başlıkları altında binlerce etkinlikler gerçekleştirdik.

  Bu başlıkları tek tek ele alacak olursak felsefe; anlam olarak bilgeliğe duyulan aşk demektir, bilgelik kavramının tanımı gereği teori ve pratiğin birlikte yürüdüğü bir alandır felsefe, kendimizi ve doğayı tanımak için, bireysel ve toplumsal yaşamı uyumlaştırmak için, geçmişi tanıyıp bugünü bilerek yaşamak, geleceği bilinçli bir şekilde kurmak için, günlük yaşam kaygılarımızdan sıyrılarak insanın kendisini ve çevresini anlamasına ve hayatın çok yönlülüğüne zaman ayırmak için illaki felsefe diyoruz.

 • DOĞUNUN MÜCEVHERLERİ

  19. yüzyıl kadın filozof Madam Blavatsky tarafından derlenen bu değerli eser, yılın her günü için bir talimat ve özdeyiş içerir ve Teozof bir doğaya sahip olan mısralardan önce her ayın başında, her zaman Doğulu olmayan kaynaklardan seçilen bir önsöz yer alır. İç dünyamızı zenginleştiren ve bilincimizi yükselten güzel bir söz ile güne başlama fikri, insanın içinde heyecan uyandırıyor. Özellik o gün özel bir gün ise, mesela bir doğum günü veya yıldönümü gibi, bu heyecan daha da artıyor. Kim istemez ki, doğduğu günün sözünü bilmeyi; bize rehber olan, yol gösteren, öğüt veren, bilgece söylenmiş bir sözle özel gününüzü kutlamayı. Elbette özel bir hediye olarak, Doğunun Mücevherleri düşünülebilir. İnsanın hayatına ve kişiliğine olumlu etki yapan, bilincini yükselten, bilgelik taşıyan güzel bir sözden daha güzel bir hediye düşünülemez.

  “Derin düşünen bilge kişinin tek bir günlük yaşamı, bilgisiz ve kontrolsüz kişinin bütün bir yaşamından daha değerlidir.”

   

 • Dünya Felsefe Günü Kutlu Olsun!

  Aktiffelsefe olarak, 27 yıldır felsefenin teorik ve pratik yönüne vurgu yaparak 11 ilde şube ve temsilciliklerimizde,

 • Felsefe

  FELSEFE NEDİR?

  Philosophia yani “Bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen felsefe;

  Bugün zihinsel bazı ipleri çözme ve bağlama gibi spekülatif bir beyin jimnastiğine indirgenmiş olsa da, “bilgelik”kavramının tanımı gereği teori ve pratiğin el ele yürüdüğü bir alandır.

  Çünkü bilgelik doğru bilginin doğrultusunda, insanı ve toplumları erdemli ve iyi olana yönelten tecrübelere denk düşer. Bu yönüyle felsefe sanıldığının tersine, yaşama sanatı olarak düşünce, duygu ve eylemin bir aradalığına vurgu yapar. İnsanın kendini ve çevresini tanıması yoluyla yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, felsefe çalışan veya filozof olan kişi öğrendiklerini uygulayan, günümüz çevre ve insan sorunlarına duyarsız kalmayan, sorunların değil çözümün bir parçası olmayı seçen bir birey olacaktır. Bu anlamda felsefe fil dişi kulelerden aşağıyı seyretmek değil, hümanist değerleri ve duyarlılığı yitirmeden, aşk sebebiyle bilfiil çalışmak anlamına gelir.

  Çağlar boyunca “Klasik Tarz Felsefe Okulu Geleneği”nin de üzerinde durduğu bu değerleri ve anlayışı örnek alan derneğimiz; felsefenin bu gerçek anlamını AKTİFFELSEFE sloganıyla ifade ediyor ve profesyonel gönüllülük bilinciyle gerçekleştirdiği pek çok alandaki etkinliklerle hayata aktarıyor.

   

  Neden Felsefe?

  Kendimizi ve doğayı tanımak için…
  Duyguları, düşünceyi ve eylemi uzlaştırmak için.
  Kendi başına düşünmek ve özgürce karar verebilmek için.
  Bireysel ve toplumsal yaşamı uyumlaştırmak için.
  Bilgileri biriktirmek yerine, tecrübeleri herkesin iyiliği adına kullanmak için.
  Bencilliğe karşı cömertliği anlamak ve yaşamak için.
  Çevremizdeki dünyaya, topluma yardım edebilmek ve yardımlaşma bilincini geliştirmek için.
  Sosyal, çevresel ve ekolojik konularda duyarlılığı geliştirmek ve çözümler yaratmak için.
  Ayrımların karşısına bütünleşme fikrini koyarak hoşgörü, sevgi, anlayış, saygı gibi değerleri anlamak ve yaşamak için.
  Bir araştırmacı, yaşamın bilinçli bir kaşifi olabilmek için.
  Tüm araştırmalarda önyargısız bir şekilde bütünsel bir bakışa sahip olabilmek için.
  Geçmişi tanıyıp bugünü bilerek yaşayarak geleceği bilinçli bir şekilde kurmak için.
  Irkçılık, fanatizm gibi tüm aşırılıkların cehaletten geldiğini bilip, cehaleti yenmek için.
  DAHA İYİ BİR İNSAN, DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN FELSEFE

 • Felsefeciler yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar buluyor

  Aktiffelsefe Derneği Adana Şubesi, köy okullarında tahsil gören çocuklar için senede iki kez tertiplenen oyuncak toplama kampanyalarını sürdürüyor. "Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar" başlığıyla 59'uncusu tertiplenecek olan kampanyayla, artık kullanılmayan oyuncaklar 2 köy okulunun öğrencileriyle buluşacak.

  Aktiffelsefe Derneği Adana Şube Başkanı Dr. Mahmut Şansal, ilk sahipleri olan çocuklar büyüdüğü için kimsenin oynamadığı oyuncakları, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak için böyle bir kampanya tertiplediklerini duyuruldu. Oyuncakların çocuk gelişimi için fazla ehemmiyetli enstrümanlar olduğunu kaydeden Dr. Şansal, "Evlerdeki yalnız, üzgün ve artık oynanmayan oyuncaklara talibiz. Bu oyuncakları toplayıp, bakımını yapıp onları yeni arkadaşlarıyla buluşturuyoruz" diye sözlerine ekledi.

  Tabanca kabul edilmiyor!

  Kampanyanın 10 Ocak 2017 tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Dr. Mahmut Şansal şu bilgileri verdi:

  "Oyuncakları, belirleyeceğimiz iki köy okulundaki öğrencilere birinci sömestr karne hediyesi olarak dağıtacağız. Bağışçılarımız, konutunda bir kenarda duran oyuncaklarını kampanya için verebilirler. Sadece tabanca ve muharebe aleti gibi çocukları şiddete yönelten oyuncakları kabul etmiyoruz. Daha evvelki kampanyalarda şimdiye kadar 179 okulda 37.497 çocuğa 136 bin 615 oyuncak dağıttık." - ADANAAktiffelsefe Derneği Adana Şubesi, köy okullarında tahsil gören çocuklar için senede iki kez tertiplenen oyuncak toplama kampanyalarını sürdürüyor. "Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar" başlığıyla 59'uncusu tertiplenecek olan kampanyayla, artık kullanılmayan oyuncaklar 2 köy okulunun öğrencileriyle buluşacak.

  Aktiffelsefe Derneği Adana Şube Başkanı Dr. Mahmut Şansal, ilk sahipleri olan çocuklar büyüdüğü için kimsenin oynamadığı oyuncakları, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak için böyle bir kampanya tertiplediklerini duyuruldu. Oyuncakların çocuk gelişimi için fazla ehemmiyetli enstrümanlar olduğunu kaydeden Dr. Şansal, "Evlerdeki yalnız, üzgün ve artık oynanmayan oyuncaklara talibiz. Bu oyuncakları toplayıp, bakımını yapıp onları yeni arkadaşlarıyla buluşturuyoruz" diye sözlerine ekledi.

 • Felsefi Şiir Akşamı

  Poetika; başka bir ifadeyle şiir sanatı. Söz sanatları içinde tartışmasız büyük bir yeri olan şiir, İnsanlık tarihi boyunca gücünü ve varlığını hissettirmiştir. Genel anlamda "duygu ve düşüncelerin, okuyan ya da dinleyenler de güzellik(estetik) duygusunu uyandıracak biçimde aktarılması" olarak karşımıza çıkar. Şiirin tam bir tanımını yapmak, bir bakıma güçtür.çünkü şiir anlayışları Çağlara, toplumlara,felsefi temellerine, yaşanılan hayatı ve insanlara görev farklılıklar göstermektedir.

  Aristo'dan bu yana birçok filozof,estetikçi, edebiyat bilimcisi sanatkar şiirin tarifini yapmıştır.Ama ortak bir noktada buluşamamışlardır. Yani öznel bir olgudur. şiir,bir bilim dalı değil,sanat dalıdır. Herkesin estetiği,zevki ve dahi kabulü birbirinden farklıdır.Bu nedenle şiirin tarifini Bilgiden ziyade çeşitli sanatçı,düşünür ve şairimizden almak en doğrusu olacaktır.

  Hegel'e göre;"Güzel sanatların en üstünü ve en zor oğlanı şiir sanatıdır." Tarkovsky der ki: "Şiir tercüme edilemez,tıpkı tüm sanatlar gibi."Peyami Safa'ya göre;"Şiir Sırrın dilidir." Goethe'ye göre;"Şiir yazmayı anlamak isteyen şiir ülkesine gitmeli;Şairi anlamak isteyen Şairin ülkesine gitmeli."Vallery'e göre,"Gerçek şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir amacı yoktur.Kendisinde başlar,kendisinde biter. Bütün soyluluğu buradan gelir." Shelley "İçinizde olmayan şiiri hiçbir yerde bulamazsınız." diyor…"Şiir bir söz sanatıdır,söz bakırcısı olmak gerekir,sözcüklerin bakırını dövmek"der.

 • Filozoflar

 • HAKKIMIZDA

  Aktiffelsefe 1989 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir. 11 ilde toplam 17 şubesi bulunmaktadır, genel merkezi Ankara'dadır.

  Aktiffelsefe derneğimizin felsefi düşünceyi eylemle birleştirme, felsefenin hayata uygulanması amacını vurgulamak için seçilmiş bir slogandır. Kurulduğu günden beri bireyin ve toplumun gelişimi için "Daha iyi, güzel ve adil bir dünya" vizyonuyla binlerce kültürel, sosyal ve felsefi etkinlik gerçekleştirmiştir. Tüm faaliyetlerimiz gönüllülük ilkesiyle hayata geçirilmektedir.

  Şubelerimizin olduğu iller: Adana, Ankara (genel merkez), Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, İzmit, Mersin

  Ulusal site web: aktiffelsefe.org  

 • Hint Mitolojisi ve Upanişadlar

  Aktiffelsefe Adana şubesi bu hafta Hint mitolojisi ve Upanişadlar konferansını gerçekleştirdi.


  Konuşmacı Dr. Mahmut Şansal Hint mitolojisinin beslendiği kaynakları, zaman içerisindeki gelişimini ve bu gelişmenin Hint ve Batı felsefelerine olan etkilerinden bahsetti.

 • İSLAM FELSEFESİ

  İSLAM FELSEFESİ

  İslam felsefesi, İslam medeniyetinin düşünce sistemidir.

  Varlıkta bütün değişmeler ve şekilleşmelere rağmen değişmeyen aynı kalan vasfı araştırır.

  Ana problem olarak öne koyduğu insan hürriyeti meselesini üstün bir prensip olarak kabul ettiği Âlemlerin Rabbi Allah karşısında ele almak ve münakaşa etmekle temelde Kur’an hükümlerine dayanmış bulunmaktadır.

  İslam Felsefesi genelde üçe ayrılır:

         1- Tabiat Felsefesi

         2- Meşşai Felsefesi

         3- İşrak Felsefesi

   

   

   

   

   

   

 • Pisagor sadece matematikçi miydi?

  Güney İtalya Yunan kentleri o dönemde Pers istilasına kapalı olduklarından dolayı avantajlı durumdaydılar. Iamblicus’a göre, Fenike’de Sidon şehrin de doğdu. (M.Ö. 571) ve Kroton’da (497) öldü. Diğer kaynaklarda Samos doğumlu olduğu ve Metapontum’da öldüğü söylenir. Samos’da yaşadı, Yirmi yaşlarında Tales’in tavsiyesiyle önce Fenike sonra da Mısır’a gitti ve 22 yıl burada kaldı

  -Babil’de 12 yıl kaldı
  -Samos’a geri döndüğünde 56 yaşındaydı

  ÖĞRETİLERİ:

  Tüm şeylerin sayı olduklarını söylemiştir. Müzikte sayıların önemini ortaya koyan odur. Hipotenüs iki kenarın karesinin toplamıdır. Her şeyin başı birliktir, birlikten sonsuz ikilik çıkar, bunlardan sayılar, sayılardan noktalar, noktalardan çizgiler, çizgilerden düzlem şekiller çıkar, düzlem şekillerden de üç boyutlu şekiller ortaya çıkar, bunlardan da duyumlanabilir cisimler çıkar. Bu duyumlanabilir olanların ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört ögesi vardır, bunlar aralarında değişirler ve birbirlerine dönüşürler, bunlardan akıllı, canlı, küre biçimli evren oluşur, bunun merkezinde de kendisi küre biçimli olan dünya yer alır.