aktiffelsefe adana

 • Aktif Kütüphane

   

            Aktif Kütüphane içerisinde Blog yazıları, Felsefi kitap özetleri, Felsefecilerin hayatları hakkında bilgi, Sunum dosyaları gibi geniş içeriğe sahip bir bilgi kütüphanesidir. Sunulan konferans içerikleri ve slaytları, okunan kitapların güncel olarak özgün şekilde özetleri Aktif Kütüphanede yerini almaktadır. Kaçırdığınız kitap okuma etkinliği yada sunumları Aktif Kütüphaneden takip edebilirsiniz.

 • Aktiffelsefe

  AKTİFFELSEFE

  İLKELERİMİZ:

  1. BÜTÜNLEŞMEK

  Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

  1. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

  Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

  1. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

  Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

 • Delia Steinberg Guzman

  İspanyol vatandaşı olan Delia Steinberg Guzman, 1943 yılında Arjantinin Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik öğrenimine başladı, onyedi yaşında aynı şehrin Ulusal Müzik konservatuvarı'ndan Piyano ve Komposizyon öğretmeni olarak mezun oldu. Daha sonra Arjantinli piyanist Flora Nudelman ve Rus öğretmen Hubert Brendenburg ile çalışmalarına devam etti.
  Aynı zamanda Buenos Aires üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olarak İnsani Bilimler, Gazetecilik ve Reklam üzerine de eğitim gördü.

   

 • Dünya Felsefe Günü Kutlu Olsun!

  Aktiffelsefe olarak, 27 yıldır felsefenin teorik ve pratik yönüne vurgu yaparak 11 ilde şube ve temsilciliklerimizde,

 • Epiktetos Düşünceler ve Sohbetler

   

              Milattan sonra 50-60 yıllarında Frigya’nın Hierapolis şehrinde, bugünkü Denizli yakınlarında bir kentte doğan Yunan filozofu Epiktetos, köle olarak doğmuş olup, daha sonra Roma’da imparator Neron tarafından azat edilmiştir.

 • Felsefeciler yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar buluyor

  Aktiffelsefe Derneği Adana Şubesi, köy okullarında tahsil gören çocuklar için senede iki kez tertiplenen oyuncak toplama kampanyalarını sürdürüyor. "Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar" başlığıyla 59'uncusu tertiplenecek olan kampanyayla, artık kullanılmayan oyuncaklar 2 köy okulunun öğrencileriyle buluşacak.

  Aktiffelsefe Derneği Adana Şube Başkanı Dr. Mahmut Şansal, ilk sahipleri olan çocuklar büyüdüğü için kimsenin oynamadığı oyuncakları, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak için böyle bir kampanya tertiplediklerini duyuruldu. Oyuncakların çocuk gelişimi için fazla ehemmiyetli enstrümanlar olduğunu kaydeden Dr. Şansal, "Evlerdeki yalnız, üzgün ve artık oynanmayan oyuncaklara talibiz. Bu oyuncakları toplayıp, bakımını yapıp onları yeni arkadaşlarıyla buluşturuyoruz" diye sözlerine ekledi.

  Tabanca kabul edilmiyor!

  Kampanyanın 10 Ocak 2017 tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Dr. Mahmut Şansal şu bilgileri verdi:

  "Oyuncakları, belirleyeceğimiz iki köy okulundaki öğrencilere birinci sömestr karne hediyesi olarak dağıtacağız. Bağışçılarımız, konutunda bir kenarda duran oyuncaklarını kampanya için verebilirler. Sadece tabanca ve muharebe aleti gibi çocukları şiddete yönelten oyuncakları kabul etmiyoruz. Daha evvelki kampanyalarda şimdiye kadar 179 okulda 37.497 çocuğa 136 bin 615 oyuncak dağıttık." - ADANAAktiffelsefe Derneği Adana Şubesi, köy okullarında tahsil gören çocuklar için senede iki kez tertiplenen oyuncak toplama kampanyalarını sürdürüyor. "Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar" başlığıyla 59'uncusu tertiplenecek olan kampanyayla, artık kullanılmayan oyuncaklar 2 köy okulunun öğrencileriyle buluşacak.

  Aktiffelsefe Derneği Adana Şube Başkanı Dr. Mahmut Şansal, ilk sahipleri olan çocuklar büyüdüğü için kimsenin oynamadığı oyuncakları, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak için böyle bir kampanya tertiplediklerini duyuruldu. Oyuncakların çocuk gelişimi için fazla ehemmiyetli enstrümanlar olduğunu kaydeden Dr. Şansal, "Evlerdeki yalnız, üzgün ve artık oynanmayan oyuncaklara talibiz. Bu oyuncakları toplayıp, bakımını yapıp onları yeni arkadaşlarıyla buluşturuyoruz" diye sözlerine ekledi.

 • Felsefi Şiir Akşamı

  Poetika; başka bir ifadeyle şiir sanatı. Söz sanatları içinde tartışmasız büyük bir yeri olan şiir, İnsanlık tarihi boyunca gücünü ve varlığını hissettirmiştir. Genel anlamda "duygu ve düşüncelerin, okuyan ya da dinleyenler de güzellik(estetik) duygusunu uyandıracak biçimde aktarılması" olarak karşımıza çıkar. Şiirin tam bir tanımını yapmak, bir bakıma güçtür.çünkü şiir anlayışları Çağlara, toplumlara,felsefi temellerine, yaşanılan hayatı ve insanlara görev farklılıklar göstermektedir.

  Aristo'dan bu yana birçok filozof,estetikçi, edebiyat bilimcisi sanatkar şiirin tarifini yapmıştır.Ama ortak bir noktada buluşamamışlardır. Yani öznel bir olgudur. şiir,bir bilim dalı değil,sanat dalıdır. Herkesin estetiği,zevki ve dahi kabulü birbirinden farklıdır.Bu nedenle şiirin tarifini Bilgiden ziyade çeşitli sanatçı,düşünür ve şairimizden almak en doğrusu olacaktır.

  Hegel'e göre;"Güzel sanatların en üstünü ve en zor oğlanı şiir sanatıdır." Tarkovsky der ki: "Şiir tercüme edilemez,tıpkı tüm sanatlar gibi."Peyami Safa'ya göre;"Şiir Sırrın dilidir." Goethe'ye göre;"Şiir yazmayı anlamak isteyen şiir ülkesine gitmeli;Şairi anlamak isteyen Şairin ülkesine gitmeli."Vallery'e göre,"Gerçek şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir amacı yoktur.Kendisinde başlar,kendisinde biter. Bütün soyluluğu buradan gelir." Shelley "İçinizde olmayan şiiri hiçbir yerde bulamazsınız." diyor…"Şiir bir söz sanatıdır,söz bakırcısı olmak gerekir,sözcüklerin bakırını dövmek"der.

 • Filozoflar

 • Pisagor sadece matematikçi miydi?

  Güney İtalya Yunan kentleri o dönemde Pers istilasına kapalı olduklarından dolayı avantajlı durumdaydılar. Iamblicus’a göre, Fenike’de Sidon şehrin de doğdu. (M.Ö. 571) ve Kroton’da (497) öldü. Diğer kaynaklarda Samos doğumlu olduğu ve Metapontum’da öldüğü söylenir. Samos’da yaşadı, Yirmi yaşlarında Tales’in tavsiyesiyle önce Fenike sonra da Mısır’a gitti ve 22 yıl burada kaldı

  -Babil’de 12 yıl kaldı
  -Samos’a geri döndüğünde 56 yaşındaydı

  ÖĞRETİLERİ:

  Tüm şeylerin sayı olduklarını söylemiştir. Müzikte sayıların önemini ortaya koyan odur. Hipotenüs iki kenarın karesinin toplamıdır. Her şeyin başı birliktir, birlikten sonsuz ikilik çıkar, bunlardan sayılar, sayılardan noktalar, noktalardan çizgiler, çizgilerden düzlem şekiller çıkar, düzlem şekillerden de üç boyutlu şekiller ortaya çıkar, bunlardan da duyumlanabilir cisimler çıkar. Bu duyumlanabilir olanların ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört ögesi vardır, bunlar aralarında değişirler ve birbirlerine dönüşürler, bunlardan akıllı, canlı, küre biçimli evren oluşur, bunun merkezinde de kendisi küre biçimli olan dünya yer alır.