İbn Rüşd Hayatı ve Felsefesi

Asıl adı Ebu Velid Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’dir. Endülüslü-Arap felsefeci ve hekim, felsefe, fıkıh, matematik, astronomi ve tıp alimidir. Kurtuba'da doğmuş ve Marakeş, Fas'ta ölmüştür.

Epiktetos Düşünceler ve Sohbetler

 

            Milattan sonra 50-60 yıllarında Frigya’nın Hierapolis şehrinde, bugünkü Denizli yakınlarında bir kentte doğan Yunan filozofu Epiktetos, köle olarak doğmuş olup, daha sonra Roma’da imparator Neron tarafından azat edilmiştir.