Pisagor sadece matematikçi miydi?

Güney İtalya Yunan kentleri o dönemde Pers istilasına kapalı olduklarından dolayı avantajlı durumdaydılar. Iamblicus’a göre, Fenike’de Sidon şehrin de doğdu. (M.Ö. 571) ve Kroton’da (497) öldü. Diğer kaynaklarda Samos doğumlu olduğu ve Metapontum’da öldüğü söylenir. Samos’da yaşadı, Yirmi yaşlarında Tales’in tavsiyesiyle önce Fenike sonra da Mısır’a gitti ve 22 yıl burada kaldı

-Babil’de 12 yıl kaldı
-Samos’a geri döndüğünde 56 yaşındaydı

ÖĞRETİLERİ:

Tüm şeylerin sayı olduklarını söylemiştir. Müzikte sayıların önemini ortaya koyan odur. Hipotenüs iki kenarın karesinin toplamıdır. Her şeyin başı birliktir, birlikten sonsuz ikilik çıkar, bunlardan sayılar, sayılardan noktalar, noktalardan çizgiler, çizgilerden düzlem şekiller çıkar, düzlem şekillerden de üç boyutlu şekiller ortaya çıkar, bunlardan da duyumlanabilir cisimler çıkar. Bu duyumlanabilir olanların ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört ögesi vardır, bunlar aralarında değişirler ve birbirlerine dönüşürler, bunlardan akıllı, canlı, küre biçimli evren oluşur, bunun merkezinde de kendisi küre biçimli olan dünya yer alır.

İbn Rüşd Hayatı ve Felsefesi

Asıl adı Ebu Velid Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’dir. Endülüslü-Arap felsefeci ve hekim, felsefe, fıkıh, matematik, astronomi ve tıp alimidir. Kurtuba'da doğmuş ve Marakeş, Fas'ta ölmüştür.

Epiktetos Düşünceler ve Sohbetler

 

            Milattan sonra 50-60 yıllarında Frigya’nın Hierapolis şehrinde, bugünkü Denizli yakınlarında bir kentte doğan Yunan filozofu Epiktetos, köle olarak doğmuş olup, daha sonra Roma’da imparator Neron tarafından azat edilmiştir.

Aktiffelsefe 29. Yıl Sunumu