Aktiffelsefe Kültür Derneği Tüzüğü

AKTİFFELSEFE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
23.12.2018
 
DERNEĞİN ADI ve KULLANDIĞI MARKA
Madde 1 :
Derneğin adı; AKTİFFELSEFE KÜLTÜR DERNEĞİ’dir. Dernek, Türk Patent Enstitüsü’nden tescilli “Aktiffelsefe” markasını kullanır.

MERKEZİ
Madde 2 :
Dernek merkezi Ankara’da dır.
Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde Dernek Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir, merkez adresini değiştirebilir.
İLKELERİ
Madde 3:
1.BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların  doğa ve aktif felsefi  bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.
3.KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

Platon ve Siyaset Felsefesi üzerine konuştuk

29 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen ve konusu Platon ve Siyaset Felsefesi olan sohbetimizi gerçekleştirdik.
Aktiffelsefe Adana olarak sohbetimize katılanlara teşekkür eder bir sonraki etkinlikte kendilerini yeniden aramızda görmek isteriz.