RENE DESCARTES MODERN FELSEFENİN VE MATEMATİĞİN BABASI 1596-1650

RENE DESCARTES 

MODERN FELSEFENİN VE MATEMATİĞİN BABASI 1596-1650

• 31 mart 1596’da La Haye en Touraine(Bugün La Haye en Descartes)’de doğdu. Babası Bretanya parlementosu üyesiydi. Annesi bir yıl sonra bir çocuk dünyaya getirirken ölmüştü. Descartes’e bir süt annesi ve dadı baktı.
• 1606-1614 arası Cezvit kolejinde okudu Le Fleche’te. P.Charlet tarafından ‘gençlik terbiyesi’ idare edildi. Burada Latince ve Yunanca eğitimle eski eserleri inceliyor

İSLAM FELSEFESİ

İSLAM FELSEFESİ

İslam felsefesi, İslam medeniyetinin düşünce sistemidir.

Varlıkta bütün değişmeler ve şekilleşmelere rağmen değişmeyen aynı kalan vasfı araştırır.

Ana problem olarak öne koyduğu insan hürriyeti meselesini üstün bir prensip olarak kabul ettiği Âlemlerin Rabbi Allah karşısında ele almak ve münakaşa etmekle temelde Kur’an hükümlerine dayanmış bulunmaktadır.

İslam Felsefesi genelde üçe ayrılır:

       1- Tabiat Felsefesi

       2- Meşşai Felsefesi

       3- İşrak Felsefesi

 

 

 

 

 

 

ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI

ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI

Özel görelilik kuramı ya da izafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905’te ortaya atılan, bir fiziksel büyüklüğün farklı gözlemcilere göre ölçülen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen bir fizik kuramıdır.

Bu kuram, özel bir duruma yani sabit hızlı gözlem çerçevelerine uygulanabilir. Uzay ve zamanın yapısı hakkında çok önemli ipuçları verir.

Kuramın cevap vermeye çalıştığı ana sorular şunlardır:

*Farklı gözlemciler, uzay ve zamanı neden ve ne kadar farklı algılar?

*Belli bir olay, bir gözlemciye göre nerede ve ne zaman meydana geliyorsa başka bir gözlemciye göre nerede ve ne zaman gerçekleşir?

Aktiffelsefe 29. Yıl Sunumu