Aktiffelsefe Adana şubesinde bu haftaki konumuz 'Yunan Mitolojisinde Arketipler'di.
Konuşmacımız Dr.Mahmut Şansal Platon'dan aşina olduğumuz arketip kelimesinin 'ilk örnek' anlamına geldiğini belirtti ve ünlü Psikiyatr Jung'un arketip tanımından farklılığından bahsetti. Jung'a göre herhangi bir sembol farklı coğrafyalarda , birbirinden habersiz insanlar için aynı çağrışımı yapabilir,(Kartal sembolünün birçok toplumda benzer anlamlara geldiği gibi.)aynı zamanda bireylerin belli bir davranış kalıbı geliştirmesinde etkili olabilirdi. Yunan Mitolojisindeki Arketipler ise mitoslarda geçen karakterlerin kişilikleriyle ilgilidir. Bunlar bize farklı kişiliğe sahip insanların zayıf ve güçlü taraflarını bilmesi ve buna göre hareket etmesi için yol göstericilerdir. Mesela Artemis doğallığı ve gençliği sembolize eder.Ormanda hayvanlarla yaşar. Zayıfları korur, kötüleri cezalandırır. Kendine güvenen, bağımsızlığına düşkün fakat aynı zamanda da isyankar bir kişiliktir ve bu onun zayıf yönüdür. Aynı şekilde Athena savaşçı bir kadın sembolüdür. Mücadeleci ve çalışkandır , mantığıyla hareket eder fazla hırslı olması ise onun zayıf yönüdür. Bilinçli bir şekilde kendi kişiliğini tanıyan bir insan ise bu tür örneklerden kendine yararlı olabilecekleri seçer. Birçok arketipin ise yanlış anlaşılmış olduğunu söyleyen Şansal, örneğin Hera karakterinin kıskanç biri olarak bilindiğini fakat aslında sadakate ve verilen söze önem veren bir kişilik olarak yorumlanması gerektiği üzerinde durdu.

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK