Aktiffelsefe Adana şubesinde bu haftaki konumuz 'Yunan Mitolojisinde Arketipler'di.
Konuşmacımız Dr.Mahmut Şansal Platon'dan aşina olduğumuz arketip kelimesinin 'ilk örnek' anlamına geldiğini belirtti ve ünlü Psikiyatr Jung'un arketip tanımından farklılığından bahsetti. Jung'a göre herhangi bir sembol farklı coğrafyalarda , birbirinden habersiz insanlar için aynı çağrışımı yapabilir,(Kartal sembolünün birçok toplumda benzer anlamlara geldiği gibi.)aynı zamanda bireylerin belli bir davranış kalıbı geliştirmesinde etkili olabilirdi. Yunan Mitolojisindeki Arketipler ise mitoslarda geçen karakterlerin kişilikleriyle ilgilidir. Bunlar bize farklı kişiliğe sahip insanların zayıf ve güçlü taraflarını bilmesi ve buna göre hareket etmesi için yol göstericilerdir. Mesela Artemis doğallığı ve gençliği sembolize eder.Ormanda hayvanlarla yaşar. Zayıfları korur, kötüleri cezalandırır. Kendine güvenen, bağımsızlığına düşkün fakat aynı zamanda da isyankar bir kişiliktir ve bu onun zayıf yönüdür. Aynı şekilde Athena savaşçı bir kadın sembolüdür. Mücadeleci ve çalışkandır , mantığıyla hareket eder fazla hırslı olması ise onun zayıf yönüdür. Bilinçli bir şekilde kendi kişiliğini tanıyan bir insan ise bu tür örneklerden kendine yararlı olabilecekleri seçer. Birçok arketipin ise yanlış anlaşılmış olduğunu söyleyen Şansal, örneğin Hera karakterinin kıskanç biri olarak bilindiğini fakat aslında sadakate ve verilen söze önem veren bir kişilik olarak yorumlanması gerektiği üzerinde durdu.