Hinduların en eski mitolojik eserlerinin Vedalar olduğunu söyleyen Şansal,zamanla Vedaların yerini Brahmanaların (vedaların yorumları) ve daha sonra da Upanişadların(vedalardan farklı olarak mitolojik unsurdan çok felsefi açıklamalarda ve varlığın görünmeyen yönüyle ilgilenir ve ezoteriktir)aldığını belirtti. ''Sadakatle birinin yanına oturmak ''anlamına gelen ''upanişad'' kelimesi dönemin koşullarını düşününce anlamlı hala gelir.Öyle ki mürşide soru soran mürid cevabını beklediği şeyi belli bir süre (1 yıl) eğitimden geçmediği sürece elde edemezdi. Upanişadlardaki bilgiler özeldi ve sadakat gösteren biri ancak bu bilgiyi edinebilirdi.
Reenkarnasyon,karma ,samsara, atman gibi kavramların ortaya çıkmasında da etkili olan Upanişadlar, 1600 lü yıllarda Babür kralı Şah Cihan ın oğlu tarafından Farsçaya ,1800'lü yıllarda da Batı dillerine çevrilmiştir.
Upanişadlar ünlü düşünür Arthur Schopenhauer'un başucu kitaplarından biridir ve "yüzyılın en büyük hediyesi" olduğunu söylemiş, Upanişadların “insan düşüncesinin en yüksek ürünleri ve bilgeliği", "Dünyada var olabilecek en doyurucu ve en yükseltici eser; yaşamımın tesellisi oydu, ölümümün de tesellisi o olacaktır." yorumlarını yapmıştır.

 

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK