Aktiffelsefe Adana`da bu haftaki konumuz Yoga idi. Konuşmacı Fatma Bulat tarafından gerçekleştirilen konferans, izleyicilerin beğenisini topladı.
Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan yoga, Sanskritce'de "bir araya getirmek, bağlamak, sımsıkı tutmak, boyunduruk altında tutmak anlamlarına gelir. Bu eylemin sonunda bir bağ ortaya çıkarmak için, insanın ruhunu dünyayla birleştiren bağlarını koparması gerekir. Başka bir deyişle dünyayla olan bağlarını koparmadan kozmik döngünün dışına çıkmazsa, insan kendini asla bulamaz.

"Sımsıkı tutmak" ile ifade edilen şey ise, ruhu bütün kılmak, dünyevi bilincin ayırt edici özelliği olan otomatizma ve dikkat dağınıklığını yok etmektir.
Yoganın sadece pratik değil, aynı zamanda erginleyici bir yanı da vardır. Yoga tek başına öğrenilmez; bir manevi rehberin (guru) yol göstermesi şarttır. Hindistan'da var olan geleneksel bilgiler, hocalar tarafından öğretilir ve bunlar aynı zamanda birer erginlemedir. Yoga yapan kişi kutsal olmayan hayatı terketmekle işe başlar ve gurusunun rehberliğinde insana has değer ve tutumları teker teker aşmaya çalışır. Burda mecazen bir ölüme ve ölümün ardından başka bir doğuşa tanık oluruz. Bu yeni oluş hâli de kurtuluş olarak nitelendirilir.

Yoga çok sayıda fizyolojik, zihinsel, mistik tekniği kapsar. Hepsinin ortak noktası ise insanı sürekli harekete karşı asanasının hareketsizliğini öne sürmesidir.
Hayatın son derece sadeleştirilmesi gerektiği, sükunet, dinginlik, statik bedensel duruş, solumanın ritme bağlanması, tek bir noktaya yoğunlaşma ve benzeri tüm bu uygulamalar aynı amaca yöneliktir: parçalanmayı yok etmek, yeniden bütünleşmek, bütünlük kazanmak.

 

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK