AKTİFFELSEFE

İLKELERİMİZ:

  1. BÜTÜNLEŞMEK

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

  1. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

  1. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

 

VİZYONUMUZ:

DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:

DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK

 

Aktiffelsefe olarak farklı kimliklere ve geleneklere saygı göstermenin, tüm farklılıklara rağmen ortak değerleri güçlendirmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi uzlaştırmak ve farklılıklarımızdan beslenmek için çalışmaktayız. İdealimiz insan haklarına saygılı ve bu haklara saygı gösterilmesine teşvik eden, evrensel etik ilkelere uygun olarak şekillenmiştir.

Felsefe; bilgiye duyulan sevgidir, kişinin kendini tanıması ve dünyayı anlayıp geliştirmek adına içsel bir yolculuğa başlamasıdır. Kişiliğimizin farklı yönlerini ve başkalarının bakış açılarını anlamayı sağlar. Felsefe geçmişin ve günümüzün kaynaklarını entegre etme vizyonuna sahiptir ve birleştirici yönü vardır. İsan felsefe yoluyla geçmişten edindiği bilgi ve deneyimle geleceği inşa etme gücüne sahiptir.

İnsan, büyük bir potansiyele sahiptir. Bunu bilmek ve geliştirmek, yaşamın temel amaçlarından biridir.  Düşünce, duygu ve eylem arasındaki uyum başarısı sosyal hayatımıza hatta topluma yansımaktadır. Dengeli ve çok yönlü bir gelişim daha iyi bir dünyaya doğru ilerlemenin tek garantisidir. Aktiffelsefe etkinliklerini bu doğrultuda gerçekleştirir.