Poetika; başka bir ifadeyle şiir sanatı. Söz sanatları içinde tartışmasız büyük bir yeri olan şiir, İnsanlık tarihi boyunca gücünü ve varlığını hissettirmiştir. Genel anlamda "duygu ve düşüncelerin, okuyan ya da dinleyenler de güzellik(estetik) duygusunu uyandıracak biçimde aktarılması" olarak karşımıza çıkar. Şiirin tam bir tanımını yapmak, bir bakıma güçtür.çünkü şiir anlayışları Çağlara, toplumlara,felsefi temellerine, yaşanılan hayatı ve insanlara görev farklılıklar göstermektedir.

Aristo'dan bu yana birçok filozof,estetikçi, edebiyat bilimcisi sanatkar şiirin tarifini yapmıştır.Ama ortak bir noktada buluşamamışlardır. Yani öznel bir olgudur. şiir,bir bilim dalı değil,sanat dalıdır. Herkesin estetiği,zevki ve dahi kabulü birbirinden farklıdır.Bu nedenle şiirin tarifini Bilgiden ziyade çeşitli sanatçı,düşünür ve şairimizden almak en doğrusu olacaktır.

Hegel'e göre;"Güzel sanatların en üstünü ve en zor oğlanı şiir sanatıdır." Tarkovsky der ki: "Şiir tercüme edilemez,tıpkı tüm sanatlar gibi."Peyami Safa'ya göre;"Şiir Sırrın dilidir." Goethe'ye göre;"Şiir yazmayı anlamak isteyen şiir ülkesine gitmeli;Şairi anlamak isteyen Şairin ülkesine gitmeli."Vallery'e göre,"Gerçek şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir amacı yoktur.Kendisinde başlar,kendisinde biter. Bütün soyluluğu buradan gelir." Shelley "İçinizde olmayan şiiri hiçbir yerde bulamazsınız." diyor…"Şiir bir söz sanatıdır,söz bakırcısı olmak gerekir,sözcüklerin bakırını dövmek"der.

Ceyhun Atuf Kansu.."Düş olmazsa şiir olmaz.Şiir olmazsa bu yaşama katlanılmaz." der. Pasteur Valiery Radot.   Leonardo Cohan'göre;"Şiir hayatın kanıtıdır.Eğer hayatı iyi tüketiyorsanız,şiir yalnızca küldür." Bir şairimizin şöyle der;"Ayna sandım şiiri."Buradan hareketle Şair ayna tutandır ruhumuza:benliğimizi,yüzümüze. Hasan Ali Yücel Şair konusunda şunları ifade eder;" Şair,bir avcıdır. Meçhuller ormanında hakikatin seraplarını kovalar. Zekasını yontarak yaptığı okunu avına atar;Bu keskin ok,boşlukta vızıldar;fakat çıktığı yerin çekme kuvvetinden büsbütün kurtulamaz; geri döner ve yumuşak,sıcak bir yere hesaplanır.Burası bir kalp ve o kalbin sahibi de şairdir." "Her isteyen şair olamaz. Şair olmak için mısralar sıralamak yetmez.Şairlik az kimsenin nasibine düşen bir altıncı duygudur." (Robert Suares) Azeri şair Mikail Müşfik ise şöyle der; "Her kim ben şairim diyorsa,adam da haya gerek." Carl Sundburg  için"Şiir,karada yaşayan deniz hayvanının havada uçmayı isteyerek yattığı gezidir.Şiir bilinmeyen ve bilinemez engelleri ateş etmek için heceler için yapılan bir araştırmadır." "Şiir,bir gölgeyi dansa kaldıran bir yankıdır.." Abidin Dino'ya göre; "Halis şairin lafı kalelerden daha fethedilmez bir nesnedir.Başka türlüsüne rastlarsınız,gördüğünüz ve duyduğunuz şiir değil kalpazanlık mahsulü bir tekerlemeden ibaret.Hakiki şair geleceklere mektup yazmakla meşgul;geleceklere hepiniz namına en güzel mektubu postaya attığından dolayı Şaire teşekkür etmeliyiz." Kelimede saklanan özsuyun en hızlısını, kuvvetin en şiddetlisini bilen en hakiki şairle bir peygamberin arasındaki fark,birinin yalnız,diğerinin bir kitle ile beraber dünyayı değiştirmek istemesindendir.

Asırlardır şairler,yazarlar,sanatçılar şiirin tanımlarını yapabilmek için sayfalar doldurmuşlardır.değişik sanat anlayışlarına bağlı olarak çeşitli tanımları yapılmış Şirin tanımlanamayacak sürmüştür…….

Asırlardır süren felsefi şiir akşamlarını bizde yaşatmak için büyük çabalar sarf edip insanlarımıza, aktiffelsefe adana şubesi olarak aktarıyoruz.