Nişabur 1044-1136 İranlı bilgin şair. Bıraktığı yapıtlardan mantık, felsefe, matematik ve astronomi alanlarında araştırmalar yaptığı ve bu alanlarda düzenli ve köklü bir öğrenim gördüğü bellidir. Fakat Hayyam'ın gençlik yılları ile ilgili fazla ve ayrıntılı bir bilgi yoktur.
Hayyam adının kendisine ata mesleği olan " çadırcılıktan " geçtiği bilinmektedir. Yaşadığı döneme bilgin olarak damga vuran Hayyam büyük bir ün salmıştı.
Dönemin bilim merkezi olan; Merv, Buhara, Belh ve Horasan ülkesinin bilim merkezlerine gitmiştir. Bir ara Bağdat'a da gittiği bilinmektedir.
Hükümdarlar tarafından yakınlık gören Hayyam, ünlü devlet adamı Nizamülmülk ve ünlü tarikat kurucusu Hassan Sabbah'la okul arkadaşıydı.

Zamanının ilerisinde bir düşünür ve bilim adamı olan Ömer Hayyam 'ı konuşmacımız Ekmel Okur 'un anlatımıyla daha yakından tanıma fırsatı bulduk.Yoğun ilgilerinden dolayı katılımcılarımıza teşekkür eder bir sonraki konferansımıza yeniden bekleriz.

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK