Nişabur 1044-1136 İranlı bilgin şair. Bıraktığı yapıtlardan mantık, felsefe, matematik ve astronomi alanlarında araştırmalar yaptığı ve bu alanlarda düzenli ve köklü bir öğrenim gördüğü bellidir. Fakat Hayyam'ın gençlik yılları ile ilgili fazla ve ayrıntılı bir bilgi yoktur.
Hayyam adının kendisine ata mesleği olan " çadırcılıktan " geçtiği bilinmektedir. Yaşadığı döneme bilgin olarak damga vuran Hayyam büyük bir ün salmıştı.
Dönemin bilim merkezi olan; Merv, Buhara, Belh ve Horasan ülkesinin bilim merkezlerine gitmiştir. Bir ara Bağdat'a da gittiği bilinmektedir.
Hükümdarlar tarafından yakınlık gören Hayyam, ünlü devlet adamı Nizamülmülk ve ünlü tarikat kurucusu Hassan Sabbah'la okul arkadaşıydı.

Zamanının ilerisinde bir düşünür ve bilim adamı olan Ömer Hayyam 'ı konuşmacımız Ekmel Okur 'un anlatımıyla daha yakından tanıma fırsatı bulduk.Yoğun ilgilerinden dolayı katılımcılarımıza teşekkür eder bir sonraki konferansımıza yeniden bekleriz.