ŞÖLEN- Platon

Platon’un Şölen adlı yapıtı 416 yılında Atina’da zengin bir evde yapılan toplantıyı anlatmaktadır ve bu yapıtın konusu Eros yani sevgi Tanrı ve onun insanlar arasında doğurduğu aşktır. Şölen’den aşk ile ilgili alıntılar şu şekildedir:
“Aslımıza dönmek yolunda bize en büyük yardımı yapan, yarın için de bize en büyük ümitleri veren de aşktır. Tanrılara saygıda kusur işlemezsek; o bize ilk yaradılışımızı bulduracak, eksikliğimizi giderecek mutluluğa erdirecek olandır.”
“Aşk ne toprak üstünde yürür ne de yumuşak olmayan kafalar üzerinde, yürüdüğü ve oturduğu yer dünyanın en yumuşak yeridir. Birinin içinde kabalık gördü mü kaçar gider, yumuşak buldu mu kalır. Aşk yalnız ayakları ile değil, her yeriyle, her zaman yumuşak şeylerin en yumuşakları içinde dolaştığı için kendisi de ister istemez incelerin en incesidir.”
“Herkes düşünebildiği en üstün güzelliği ondan görür, en önemlisi de aşkın ne haksızlık etmesi ne de haksızlığa uğramasıdır. Aşkın başına ne gelirse zorla gelmez, ne yaparsa yapsın zorla yapmaz, çünkü her insan gönlünün isteği ile onun emrine girer. En ölçülü varlık da odur. Ölçülü olması arzuların dizginlerini elinde tutmasındandır. Hiçbir zevk aşktan üstün değildir.”
“Odur içimizden yabancılık duygularını silip yerine yakınlık duygularını getiren. Kaynaşmaya yol açar, yabanlığa yol vermez. Bizi iyiliğe dost, kötülüğe düşman eder. İyiliğinde cömerttir, bilgeleri kendilerine hayran eder. İyililiklere koşar kötülüklerden kaçar, yardımcımız en iyi kurtarıcımız odur. ”

Aktiffelsefe Adana olarak kitap okuma saatlerimiz Salı 19.00-19.30 arasında şubemizde yapılmaktadır. Katılımlarınızı bekleriz.
Okunacak kitap hakkında bilgi almak için : 05457978128 (Eray)

DOĞUNUN MÜCEVHERLERİ

19. yüzyıl kadın filozof Madam Blavatsky tarafından derlenen bu değerli eser, yılın her günü için bir talimat ve özdeyiş içerir ve Teozof bir doğaya sahip olan mısralardan önce her ayın başında, her zaman Doğulu olmayan kaynaklardan seçilen bir önsöz yer alır. İç dünyamızı zenginleştiren ve bilincimizi yükselten güzel bir söz ile güne başlama fikri, insanın içinde heyecan uyandırıyor. Özellik o gün özel bir gün ise, mesela bir doğum günü veya yıldönümü gibi, bu heyecan daha da artıyor. Kim istemez ki, doğduğu günün sözünü bilmeyi; bize rehber olan, yol gösteren, öğüt veren, bilgece söylenmiş bir sözle özel gününüzü kutlamayı. Elbette özel bir hediye olarak, Doğunun Mücevherleri düşünülebilir. İnsanın hayatına ve kişiliğine olumlu etki yapan, bilincini yükselten, bilgelik taşıyan güzel bir sözden daha güzel bir hediye düşünülemez.

“Derin düşünen bilge kişinin tek bir günlük yaşamı, bilgisiz ve kontrolsüz kişinin bütün bir yaşamından daha değerlidir.”

Aktiffelsefe Adana olarak kitap okuma saatlerimiz Salı 19:00 – 19:30 arasında şubemizde yapılmaktadır. Katılımlarınızı bekleriz.
Okunacak kitap hakkında bilgi almak için: 05457978128 (Eray)

ATLANTİS’İN SON PRENSİ ANKOR

Amerikan Halkları da dâhil olmak üzere, eski dünyanın bütün halkları tufanlardan ve batık kıtalardan söz ettiler. Atlantis Okyanusu içinde batmış olan bir medeniyetin varlığı hakkında yeterince inandırıcı delilleri bize vermedi; vermişse bile, bu deliller, müzelerimizin bazı köşelerinde yatıyor ve biz, onları fark etmiyoruz. Ne olursa olsun insan düşüncesi, astronotlardan önce Ay yüzeyinde yürümeye başlamış ve zamanın başlangıcından bu yana da denizlerin derinliklerine inmiştir. Bu kez düşüncelerimizle, tıpkı tüm sayfaları ile sulara gömülmüş bir savaş gemisi gibi batan o kibirli kitanın son parçasına, Poseidonis’e gidiyoruz. O artık, tayfaları ile birlikte var olan bir gemidir; eski bir savaşa ait bir gemi.

Atlantis’in Son Prensi Ankor kitabı; ilgi çekici konusu, sürükleyici olay örgüsü ve anlatımı ile öyküleyici bir kitaptır. Kitap, aynı zamanda felsefi düşünceler içermektedir.
Aktiffelsefe Adana olarak kitap okuma saatlerimiz Salı 19:00 – 19:30 arasında şubemizde yapılmaktadır. Katılımlarınızı bekleriz.

Okunacak kitap hakkında bilgi almak için: 05457978128 (Eray)

Düşünceler (Kendime Düşünceler – Ta Eis Eauton)

12 kitaplık Ta eis Eauton (Kendime Düşünceler), bazıları tarafından Altın Çağ’ın en önemli felsefe eserleri arasında sayılır. Kendime Düşünceler’de İmparator, sadece kendi siyasi görüşlerini değil, zamanlar ötesinde bir evrenselliğe sahip olan ve her zaman aynı berraklıkta okunabilecek bir felsefenin hayata bakışını da yansıtmaktadır. Dünyanın bütün sorumluluğunu omuzlarına almış bir adamın hatıratı, kendi kendine yaptığı etkinliklerin toplamı gibidir kitap. Ünlü imparatorun öğütleri aslında evrensel bir ders olarak da okunabilir.

“Bir insan bile gerçeği görmemezlik edemez.”

“Kendi amaçlarınla ilgilen, diğer insanlarla değil. Yaşadıklarını evrenin doğa istediği

için yaşıyorsun.”

“Kendi içini kaz! Çünkü iyilik içinde ve kazdıkça, o, fışkıracak.”

“İnsanları sevmeyen birine, onun onlara davrandığı gibi davranma!”

Aktiffelsefe Adana olarak kitap okuma saatlerimiz Salı 19:00 – 19:30 arasında şubemizde yapılmaktadır. Katılımlarınızı bekleriz.

Okunacak kitap hakkında bilgi almak için:  05457978128  (Eray)

 

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK