GÜNLÜK KAHRAMAN
“Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem.”
(Dünyayı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.)

Cennetin Krallığı (Film)
Yaşamın bizi mücadelenin dışında bıraktığı anlar olur. Ne büyük dramların ne yaşam mücadelesinin birikimidir bu. Aksine küçük ızdırapların, her günün meselelerinin, karşılaşacağı çalımların birikimidir.
Buna karşın, çok kez kendimizi günlük savaşımızın meydanında, zafer kazanmış, dimdik durur halde buluruz. İyi ya da kötü, ne ile karşılaşacağımıza önem vermeksizin, korkmadan ileri doğru bakarız ve Tanrının göndereceği şeyi bekleriz. Bunun için buradayızdır. İşte Günlük Kahraman budur.  Bazen bilinçsiz bir kahramandır; salt hayatta kalma içgüdüsüyle ağaçların adlarını düşünmeden dallarını yoldan dışarı fırlatır. Bazen de bir ara verir ve düşünmeye koyulur. Aklına, tüm insanlara ait olan, çok sayıdaki o zamansız sorular gelir: Neden? Niçin? Nasıl mümkün olabilir? Mümkün müdür? Peki, ama eğer ben…
Türk okuyucuları tarafından tanınan Delia Steinberg Guzman’ın bir diğer kitabı, Felsefi Düşünceler çizgisindeki Günlük Kahraman adlı eseri sunulmaktadır.
Onun yazıları, çok uzun olmayan ama büyük bir derinliğe sahip olup, farklı yaş, cinsiyet veya bilgi seviyesinden okuyuculara hitap eden eserlerdir. Çünkü kalpten kalbe yazılmıştır.