GÜNLÜK KAHRAMAN
“Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem.”
(Dünyayı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.)

Cennetin Krallığı (Film)
Yaşamın bizi mücadelenin dışında bıraktığı anlar olur. Ne büyük dramların ne yaşam mücadelesinin birikimidir bu. Aksine küçük ızdırapların, her günün meselelerinin, karşılaşacağı çalımların birikimidir.
Buna karşın, çok kez kendimizi günlük savaşımızın meydanında, zafer kazanmış, dimdik durur halde buluruz. İyi ya da kötü, ne ile karşılaşacağımıza önem vermeksizin, korkmadan ileri doğru bakarız ve Tanrının göndereceği şeyi bekleriz. Bunun için buradayızdır. İşte Günlük Kahraman budur.  Bazen bilinçsiz bir kahramandır; salt hayatta kalma içgüdüsüyle ağaçların adlarını düşünmeden dallarını yoldan dışarı fırlatır. Bazen de bir ara verir ve düşünmeye koyulur. Aklına, tüm insanlara ait olan, çok sayıdaki o zamansız sorular gelir: Neden? Niçin? Nasıl mümkün olabilir? Mümkün müdür? Peki, ama eğer ben…
Türk okuyucuları tarafından tanınan Delia Steinberg Guzman’ın bir diğer kitabı, Felsefi Düşünceler çizgisindeki Günlük Kahraman adlı eseri sunulmaktadır.
Onun yazıları, çok uzun olmayan ama büyük bir derinliğe sahip olup, farklı yaş, cinsiyet veya bilgi seviyesinden okuyuculara hitap eden eserlerdir. Çünkü kalpten kalbe yazılmıştır.

Okunacak kitap hakkında bilgi almak için: 05457978128 (Eray)

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK