Platon’un Şölen adlı yapıtı 416 yılında Atina’da zengin bir evde yapılan toplantıyı anlatmaktadır ve bu yapıtın konusu Eros yani sevgi Tanrı ve onun insanlar arasında doğurduğu aşktır. Şölen’den aşk ile ilgili alıntılar şu şekildedir:
“Aslımıza dönmek yolunda bize en büyük yardımı yapan, yarın için de bize en büyük ümitleri veren de aşktır. Tanrılara saygıda kusur işlemezsek; o bize ilk yaradılışımızı bulduracak, eksikliğimizi giderecek mutluluğa erdirecek olandır.”
“Aşk ne toprak üstünde yürür ne de yumuşak olmayan kafalar üzerinde, yürüdüğü ve oturduğu yer dünyanın en yumuşak yeridir. Birinin içinde kabalık gördü mü kaçar gider, yumuşak buldu mu kalır. Aşk yalnız ayakları ile değil, her yeriyle, her zaman yumuşak şeylerin en yumuşakları içinde dolaştığı için kendisi de ister istemez incelerin en incesidir.”
“Herkes düşünebildiği en üstün güzelliği ondan görür, en önemlisi de aşkın ne haksızlık etmesi ne de haksızlığa uğramasıdır. Aşkın başına ne gelirse zorla gelmez, ne yaparsa yapsın zorla yapmaz, çünkü her insan gönlünün isteği ile onun emrine girer. En ölçülü varlık da odur. Ölçülü olması arzuların dizginlerini elinde tutmasındandır. Hiçbir zevk aşktan üstün değildir.”
“Odur içimizden yabancılık duygularını silip yerine yakınlık duygularını getiren. Kaynaşmaya yol açar, yabanlığa yol vermez. Bizi iyiliğe dost, kötülüğe düşman eder. İyiliğinde cömerttir, bilgeleri kendilerine hayran eder. İyililiklere koşar kötülüklerden kaçar, yardımcımız en iyi kurtarıcımız odur. ”

Aktiffelsefe Adana olarak kitap okuma saatlerimiz Salı 19.00-19.30 arasında şubemizde yapılmaktadır. Katılımlarınızı bekleriz.
Okunacak kitap hakkında bilgi almak için : 05457978128 (Eray)

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK