Platon

Platon ya da İslam dünyasında Eflatun olarak bilinen (MÖ 427 - MÖ 347), Antik klasik Yunan filozofu, matematikçi ve aynı zamanda Atina’da bulunan Akademi okulunun kurucusudur. Büyük bir düşünür ve parlak bir yazar olan Platon sayesinde Yunan felsefesi gerek şekil gerekse öz bakımından en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Platon, bütün hayatı boyunca hocası Sokrates'ten edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış, bütün bu teorileri, etik ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiştir. Platon'a göre dört ana erdem, bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir.

Rene Descartes

• 31 mart 1596’da La Haye en Touraine(Bugün La Haye en Descartes)’de doğdu. Babası Bretanya parlementosu üyesiydi. Annesi bir yıl sonra bir çocuk dünyaya getirirken ölmüştü. Descartes’e bir süt annesi ve dadı baktı.
• 1606-1614 arası Cezvit kolejinde okudu Le Fleche’te. P.Charlet tarafından ‘gençlik terbiyesi’ idare edildi. Burada Latince ve Yunanca eğitimle eski eserleri inceliyor
• 9 Kasım 1616’da Poitiers Üniversitesi hukuktan mezun oldu. Babası hukuk okumasını istemiş. 1617’de ailenin ortanca çocuğu olmasından ve dediğine göre askerliğe hevesli olmasından ötürü Hollanda’ya gidiyor, Nassau prensinin ordusuna gönüllü yazılıyor. Hollanda, müreffeh bilinen bir ülke.
• 11 Kasım 1619 gecesi Neuburg Almanya’da tüm hayatını etkileyen 3 düşünü görüyor fırının içinde.
• 11 Kasım 1620’de mucize icadın temellerini anlamaya başlıyor(teleskop)

• 1626-27’de usta sanatkar Ferrier ile gözlük camlarını yontma denemeleri yapıyor. İnatçı mühendis Villebresieu ile optik araştırmaları yapıyor.
• 1627’ de Berulle kardinali ve papa temsilcisi Bagni’nin bulunduğu bir konferansa katılıyor. Yaşadıkları, hayatını değiştiriyor.
• 1632 Haziran’da Deventer şehrinde Protestan papazı Revius, prorestanlığa geçmesini söylüyor. ‘’Dadımın ve kralımın dinine bağlı kalmak isterim’’, diyor. O sıralarda hizmetçisi Helen’e gönlünü kaptırıyor. Sonraları ondan bir kız çocuğu olacak.
• 1633’te Dünya kitabını kaleme alıyor. Işıkla ilgili vs. bilgiler içeren bir kitaptır. Evrenin sonsuzluğunu ve Dünya’nın dönmesini savunuyordu. Galileo’nun 22 Haziran 1633 Roma’daki mahkumiyetini öğrenip kitabı yayınlamaktan vazgeçiyor. 1701’de basılıyor bu kitap.

Marcus Aurelius

      M. Ö. 2. yüzyılda yaşamış olan ve Roma İmparatorlarının en büyüklerinden biri olan Marcus Aurelius, aynı zamanda önemli bir filozoftu. Nerva ile başlayan Altın Çağ’ın iyi imparatorlarının en simgeleşmiş olanı ve sonuncusudur. O, aynı zamanda başarılı bir siyasetçi ve komutan olmanın yanı sıra aldığı derin eğitim sayesinde felsefe alanında yetkinliği ile Filozof Hükümdar olarak da bilinir.

Senatus sınıfının en önde gelen ailelerinden birinin üyesi olan Marcus Aurelius, iyi bir aristokrat eğitimi alma şansı bulmuş ve daha eğitiminin devam ettiği bir sırada imparator olacağı belli olduğu için eğitiminde hiçbir masraftan kaçınılmamıştır. Latince, Yunanca dillerinin ve Retorik Sanatının dışında Stoacılığın Epiktetosçuluk alanı üzerine yetkin bir eğitim aldı. Sonra Epikurusçuluk ve Yeni Platonculuk’tan etkilendi.

 

Aktiffelsefe 29. Yıl Sunumu