Platon ya da İslam dünyasında Eflatun olarak bilinen (MÖ 427 - MÖ 347), Antik klasik Yunan filozofu, matematikçi ve aynı zamanda Atina’da bulunan Akademi okulunun kurucusudur. Büyük bir düşünür ve parlak bir yazar olan Platon sayesinde Yunan felsefesi gerek şekil gerekse öz bakımından en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Platon, bütün hayatı boyunca hocası Sokrates'ten edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış, bütün bu teorileri, etik ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiştir. Platon'a göre dört ana erdem, bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir.

Aktiffelsefe 29. Yıl Sunumu