• 31 mart 1596’da La Haye en Touraine(Bugün La Haye en Descartes)’de doğdu. Babası Bretanya parlementosu üyesiydi. Annesi bir yıl sonra bir çocuk dünyaya getirirken ölmüştü. Descartes’e bir süt annesi ve dadı baktı.
• 1606-1614 arası Cezvit kolejinde okudu Le Fleche’te. P.Charlet tarafından ‘gençlik terbiyesi’ idare edildi. Burada Latince ve Yunanca eğitimle eski eserleri inceliyor
• 9 Kasım 1616’da Poitiers Üniversitesi hukuktan mezun oldu. Babası hukuk okumasını istemiş. 1617’de ailenin ortanca çocuğu olmasından ve dediğine göre askerliğe hevesli olmasından ötürü Hollanda’ya gidiyor, Nassau prensinin ordusuna gönüllü yazılıyor. Hollanda, müreffeh bilinen bir ülke.
• 11 Kasım 1619 gecesi Neuburg Almanya’da tüm hayatını etkileyen 3 düşünü görüyor fırının içinde.
• 11 Kasım 1620’de mucize icadın temellerini anlamaya başlıyor(teleskop)

• 1626-27’de usta sanatkar Ferrier ile gözlük camlarını yontma denemeleri yapıyor. İnatçı mühendis Villebresieu ile optik araştırmaları yapıyor.
• 1627’ de Berulle kardinali ve papa temsilcisi Bagni’nin bulunduğu bir konferansa katılıyor. Yaşadıkları, hayatını değiştiriyor.
• 1632 Haziran’da Deventer şehrinde Protestan papazı Revius, prorestanlığa geçmesini söylüyor. ‘’Dadımın ve kralımın dinine bağlı kalmak isterim’’, diyor. O sıralarda hizmetçisi Helen’e gönlünü kaptırıyor. Sonraları ondan bir kız çocuğu olacak.
• 1633’te Dünya kitabını kaleme alıyor. Işıkla ilgili vs. bilgiler içeren bir kitaptır. Evrenin sonsuzluğunu ve Dünya’nın dönmesini savunuyordu. Galileo’nun 22 Haziran 1633 Roma’daki mahkumiyetini öğrenip kitabı yayınlamaktan vazgeçiyor. 1701’de basılıyor bu kitap.


• 1637-38’de Leyde üniversitesinin anatomi ofisinde ceset incelemeleri yapıyor. Ruh-beden etkileşimine çözüm arıyor. Pineal glans(omurilik soğanı) bezini arıyor.
• 1640 sonu kızı Helen 5 yaşında ölüyor. Hayatının en büyük üzüntüsü bu oluyor. Kısa bir süre sonra babasını da kaybediyor. Bu olaylardan sonra yaklaşımı ilginçtir.’’Gözyaşı ve acı sadece kadınlara özgü değildir’’ demiştir
• Bir dostu aracılığı ile prenses Elizabeth ile tanışır. 1642-43 kışında ziyaretler olur. Sonra yolları ayrılıyor ama 1649 sonuna kadar mektuplaşıyorlar.
• 1645’te Ultrrecht üniversitesi ‘’Kurallar’’ kitabına yasak getirmiş. Ruh ve beden etkileşimiyle ilgili görüşlerinin ateizm propagandası olduğunu söylediler. Filozofun adının bile anılması yasaklandı. Onu Orange prensi kurtardı.
• 1646 mektubunda ölmüş hayvanlarla yaptığı deneyleri ve amacını anlatıyor.
• 1647 mektubunda Pascal ile civa, basınç deneylerinin tartışmalarından bahsediyor.
• Dostu Chanut, onu kraliçe Christina ile tanıştırmak istiyor. Stokholm’deki kraliçe onu davet ettiriyor. Kraliçe Christina ve Descartes’i yanına gemiyle getiren kaptan arasında ilginç bir diyalog geçiyor. Onu İsveç’e getiren kaptan, ‘’3 haftalık yolculuğumda denizcilikle ilgili 30 yıllık tecrübemden daha çok şey öğrendim’’, demiştir. Descartes’in 1619’dan beri süren boylam daireleri ve pusula hareketi çalışmalarının meyveleri görünüyor.
• Descatres, saraya sabah 5 gibi gidiyordu. Kışın İsveç oldukça soğuktur. 2 Şubat’ta pnomoni(ZATÜRRE) teşhisi konuyor. 11 Şubat 1650’de ölüm. Son sözü: Ey ruhum, gitme zamanı geldi.

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK