M. Ö. 2. yüzyılda yaşamış olan ve Roma İmparatorlarının en büyüklerinden biri olan Marcus Aurelius, aynı zamanda önemli bir filozoftu. Nerva ile başlayan Altın Çağ’ın iyi imparatorlarının en simgeleşmiş olanı ve sonuncusudur. O, aynı zamanda başarılı bir siyasetçi ve komutan olmanın yanı sıra aldığı derin eğitim sayesinde felsefe alanında yetkinliği ile Filozof Hükümdar olarak da bilinir.

Senatus sınıfının en önde gelen ailelerinden birinin üyesi olan Marcus Aurelius, iyi bir aristokrat eğitimi alma şansı bulmuş ve daha eğitiminin devam ettiği bir sırada imparator olacağı belli olduğu için eğitiminde hiçbir masraftan kaçınılmamıştır. Latince, Yunanca dillerinin ve Retorik Sanatının dışında Stoacılığın Epiktetosçuluk alanı üzerine yetkin bir eğitim aldı. Sonra Epikurusçuluk ve Yeni Platonculuk’tan etkilendi.

 

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK