Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Delia Steinberg Guzman, 1943 yılında Arjantinin Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik öğrenimine başladı, onyedi yaşında aynı şehrin Ulusal Müzik konservatuvarı'ndan Piyano ve Komposizyon öğretmeni olarak mezun oldu. Daha sonra Arjantinli piyanist Flora Nudelman ve Rus öğretmen Hubert Brendenburg ile çalışmalarına devam etti.
Aynı zamanda Buenos Aires üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olarak İnsani Bilimler, Gazetecilik ve Reklam üzerine de eğitim gördü.

 

Helena Petrovna Blavatsky

Madam Blavatsky olarak da bilinen Helena Petrovna Blavatsky, 31 Temmuz 1831’de Londra’da doğmuş ve 8 Mayıs 1891’de ölmüştür. 1848’den 1858’e kadar dünyayı dolaşan Madam Blavatsky, 1873’te New York’a göç eder ve 1878’de de Amerikan Vatandaşı olur.

Helena Petrovna Blavatsky, Rus Okültüst, Teozofi Derneği’nin kurucusu ve teozofinin batıda yaygınlaşmasını sağlayan kişidir.

 

Jorge Angel Livraga


İtalyan asıllı olup 1930 yılında Buenos Aires (Arjantin) şehrinde dünyaya geldi. Edebiyat ve Felsefe Fakültesinin Tarih ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 1951 yılında, Buenos Aires Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Şiir Yarışmasında birincilik ödülü kazandı.

Edebiyat ve Bilim alanında pek çok eser verdi. Bunlardan en önemlileri: “Lotus” (şiir); “Atlantis’in Son prensi Ankor” (roman); “Doğu Bilgeliğine Giriş” (felsefe); “Simyacı, (roman); “Möassy, köpek” (roman, deneme); “Konferanslar” (3 Cilt); “Delia ve Fernando’ya Mektuplar” (felsefi deneme); “Ideario” (derleme); “Düşünceler” (derleme); “Acropolis İdealinin Temel İlkeleri” (felsefe); “Elemental Doğa Ruhları” (İçrek Tradisyonlar); “Teb” (Tarihsel eleştiri); “Misterik Grek Tiyatrosu, Trajedi” (İnceleme).

Aktiffelsefe 30 Yıldır Daha İyiye Doğru

 

Aktiffelsefe 1989 yılında ülkemizin düşünce ve kültür hayatına değer katmak
amacıyla gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Ankara Genel Merkez olmak üzere, on ilde on bir şubemiz ve üç temsilciliğimizle,
felsefe,kültür ve gönüllülük alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
insanlığın ortak mirası olan değerleri araştırmak, anlamak, yaşatmak ve bu yolla
daha iyi bir insan, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünyaya doğru yol almaktır.
Bu amaçla sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve araştırmalar yaparken,
evrensel değerlerle hareket etmekteyiz.
 
İLKELERİMİZ:
1. BÜTÜNLEŞMEK
Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik
ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.
2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME
Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış
sağlamak.
3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK
Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.
 
VİZYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR BİREY

MİSYONUMUZ:
DAHA İYİ BİR BİREY İÇİN FELSEFE, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ETKİNLİKLER YAPMAK